บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
วันที่ : 25 ส.ค. 2555 | อ่าน 287 ครั้ง

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังการบรรยายสรุปด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรวมกิจกรรมโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 73 คน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น.

Email

1