สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
วันที่ : 24 ส.ค. 2555 | อ่าน 295 ครั้ง

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมในโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 36 คน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

Email

1