บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ : 19 ส.ค. 2555 | อ่าน 303 ครั้ง

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับพนักงาน เพื่อศึกษาและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งร่วมกิจกรรมในโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 36 คน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1