โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
วันที่ : 30 ก.ค. 2555 | อ่าน 495 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการทัศนศึกษา สำหรับคณะครู และนักเรียน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม การสาธิตการใช้พลังงานทดแทน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 148 คน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.

Email

1