โรงเรียนวัดน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
วันที่ : 27 ก.ค. 2555 | อ่าน 297 ครั้ง

โรงเรียนวัดน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครู และนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 46 คน ในวันที่ 27 กรฎาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.

Email

1