สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ : 27 ก.ค. 2555 | อ่าน 297 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทานเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และสามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 72 คน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-12.00 น.

Email

1