สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
วันที่ : 26 มิ.ย. 2555 | อ่าน 318 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 91 คน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1