องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
วันที่ : 28 พ.ค. 2555 | อ่าน 367 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ อบต. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยรับฟังการบรรยายสรุปด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 31 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-14.30 น.

 

Email

1