องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
วันที่ : 30 เม.ย. 2555 | อ่าน 288 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม อสม. ให้มีความพร้อมในความคิด และนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพที่ดี และนำประสบการณ์ที่ได้รับร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพของประชาชนตำบลหนองปลาหมอ โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 74 คน ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 09.30-11.00 น.

Email

1