สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
วันที่ : 24 เม.ย. 2555 | อ่าน 319 ครั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนพลังงานชุมชน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 54 คน ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 16.00-17.30 น.

Email

1