ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมชมนิทรรศการและการออกร้าน
วันที่ : 23 มี.ค. 2558 | อ่าน 365 ครั้ง

 

ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ “โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสาธารณชน เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมชมนิทรรศการและการออกร้าน ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๕๐๘-๓๕๒ ต่อ ๗๐๔ หรืออีเมล์ siep@sirindhornpark.or.th 

Email

1