งานวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
วันที่ : 21 ก.ค. 2557 | อ่าน 992 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มาเป็นประธานเนื่องในงานวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และประธานในงานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.สนใจ  หะวานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ต่อมานายวันชัย  ศารทูลทัต ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพถ่ายฯ ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการประกวดภาพถ่าย อุทยานฯ  ทั้งนี้ ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้แก่ นายเสกสรร เสาวรส   พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีผู้ชนะการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  และรางวัลชมเชยทั้งหมด 24 รางวัล สามารถติดตามรายชื่อและผลงานผู้ชนะการประกวดทุกประเภทได้ทาง www.sirindhornpark.or.th หรือ http://www.facebook.com/siepchaam

 

 

 

 

ในงานวันสถาปนาอุทยานฯ อุทยานฯ ยังได้จัด กิจกรรมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ของดีเมืองเพชร  ของเด็ดเมืองประจวบ” นำโดยอาจารย์บุหลง ศรีกนก จากรายการจดหมายเหตุกรุงศรี พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ คุณทวิโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพชรบุรี เจ้าของพิพิธภัณฑ์เพชรบุรี  คุณเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์  วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร. ชุมพล สุขเกษม อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  ประกอบชาติ อดีตอาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   มีการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์สงคราม โพธ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ  มีการแสดงนิทรรศการจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียง และ การเปิดพื้นที่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้าพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี  อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง กรมพัฒนาที่ดิน และ องค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น  นิทรรศการและการสาธิตจาก โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง โรงเรียนท้ายหาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส และ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ทั้งนี้ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาอุทยานฯ เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

  

 

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง http://www.facebook.com/siepchaam

Email

1