อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: มกราคม 2562
วันที่ : 18 ม.ค. 2562
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 17 ม.ค. 2562
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม (9:00 ถึง 10:00am)
วันที่ : 16 ม.ค. 2562
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม (วันที่ 3)
วันที่ : 15 ม.ค. 2562
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม (วันที่ 2)
วันที่ : 14 ม.ค. 2562
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (9:30 ถึง 10:30am)
วันที่ : 14 ม.ค. 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม (9:00 ถึง 10:00am)
วันที่ : 14 ม.ค. 2562
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม
วันที่ : 12 ม.ค. 2562
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 12 ม.ค. 2562
โรงเรียนราชประชาสมาสัย (วันที่ 3)
วันที่ : 11 ม.ค. 2562
โรงเรียนราชประชาสมาสัย (วันที่ 2)
วันที่ : 10 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงเพ็ง จ.อุดรธานี (1:00 ถึง 2:00pm)
วันที่ : 10 ม.ค. 2562
สำนักงานงบประมาณ (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 10 ม.ค. 2562
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
วันที่ : 9 ม.ค. 2562
โรงเรียนวาสุเทวี (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 9 ม.ค. 2562
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9:30 ถึง 10:30am)
วันที่ : 9 ม.ค. 2562
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 8 ม.ค. 2562
อบต.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (2:00 ถึง 3:00pm)
วันที่ : 7 ม.ค. 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน (10:00am ถึง 12:00pm)
วันที่ : 7 ม.ค. 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน (วันที่ 2)
วันที่ : 6 ม.ค. 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน
วันที่ : 2 ม.ค. 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ (10:00 น. ถึง 11:00 น)
1