อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: มิถุนายน 2562
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการนักอนุรักษ์ (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (09.00 ถึง 10.00 น.)
วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย จังหวัดลพบุรี (14.00 ถึง 15.00น.)
วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และสปา จ.ประจวบคีรีขันธ์(ครั้งที่3) โครงการนักอนุรักษ์ (10.30 ถึง 11.30น.)
วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
เทศบาลตำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 25 มิ.ย. 2562
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร(13.00 ถึง 14.00 น.)
วันที่ : 24 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์ (13.00 ถึง 14.00 น.)
วันที่ : 24 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 23 มิ.ย. 2562
การท่าเรือแห่งประเทศไทย โครงการนักอนุรักษ์ฯ (11.00 ถึง 12.00น.)
วันที่ : 23 มิ.ย. 2562
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 22 มิ.ย. 2562
ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วันที่ : 22 มิ.ย. 2562
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน (14.00 ถึง 15.00 น.)
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โครงการนักอนุรักษ์ฯ (10.00 ถึง 12.00 น.)
วันที่ : 20 มิ.ย. 2562
กศน.อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการนักอนุรักษ์ (11.00 ถึง 12.00 น.)
วันที่ : 20 มิ.ย. 2562
กศน.อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562
งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดตาก (09.00 ถึง 10.00 น.)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการนักอนุรักษ์ฯ (8.30 ถึง 9.30 น.)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562
(ค่ายฝึกอบรม)องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง (19-21 มิถุนายน 2562)
วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการนักอนุรักษ์ฯ (12.30 ถึง 13.30 น.)
วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
หลักสูตรผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี (10.00 - 11.00 น.))
วันที่ : 17 มิ.ย. 2562
(ค่ายผู้นำฯ)สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยจังหวัดราชบุรี (17-19 มิถุนายน 2562)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โครงการนักอนุรักษ์ฯ (11.00 ถึง 12.00 น.)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
นักเรียนนายสิบ กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
นักเรียนนายสิบ กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นครู กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี (9:00 ถึง 10:00)
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
นักเรียนนายสิบ กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (10:00 ถึง 11:00น.)
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี (9:00 ถึง 10:00 น.)
1