อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: มิถุนายน 2562
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
นักเรียนนายสิบ กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
นักเรียนนายสิบ กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นครู กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี (9:00 ถึง 10:00)
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
นักเรียนนายสิบ กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (10:00 ถึง 11:00น.)
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี (9:00 ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 13 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต จังหวัดราชบุรี (13-14 มิถุนายน 2562)
กิจกรรม: เมษายน 2562
วันที่ : 5 เม.ย. 2562
อบต.ท่านัด จังหวัดราชบุรี (วันที่ 4 เมษายน – วันที่ 5 เมษายน 2019)
วันที่ : 4 เม.ย. 2562
อบต.ท่านัด จังหวัดราชบุรี (วันที่ 4 เมษายน – วันที่ 5 เมษายน 2019 )
วันที่ : 3 เม.ย. 2562
คณะ Mrs.Pukavadee (15:00 น. ถึง 16:00 น.)
วันที่ : 3 เม.ย. 2562
ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดพัทลุง (14:00 น. ถึง 15:00 น.)
วันที่ : 3 เม.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม: มีนาคม 2562
วันที่ : 1 มี.ค. 2562
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ (วันที่ 3)
กิจกรรม: กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ : 28 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านเวียงพาน จังหวัดเชียงราย (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 28 ก.พ. 2562
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ (วันที่ 2)
วันที่ : 27 ก.พ. 2562
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (13:00 น. ถึง 15:00 น.)
วันที่ : 27 ก.พ. 2562
กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (10:00 น. ถึง 11:00 น.)
วันที่ : 27 ก.พ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 27 ก.พ. 2562
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่ : 26 ก.พ. 2562
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน (15:00 น. ถึง 16:00 น.)
วันที่ : 26 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ จังหวัดกาญจนบุรี (10:00 น. ถึง 10:30 น.)
วันที่ : 26 ก.พ. 2562
ประชุมเครือข่าย RCE ครั้งที่ 1
วันที่ : 25 ก.พ. 2562
โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 25 ก.พ. 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : 23 ก.พ. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป
วันที่ : 20 ก.พ. 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
วันที่ : 20 ก.พ. 2562
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี (09:00 น. ถึง 12:00 น.)
วันที่ : 19 ก.พ. 2562
อบต.นาทราย จังหวัดอุดรธานี (11:00 น. ถึง 12:00 น.)
วันที่ : 19 ก.พ. 2562
อบต.สบโขง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (09:00 น. ถึง 11:00 น.)
วันที่ : 18 ก.พ. 2562
เทศบาลตำบลหนองแดง จังหวัดน่าน (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
1