สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 11.00-12.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562 | อ่าน 343 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 30 คน (เจ้าหน้าที่)

 

Email

1