วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 10.00-11.00น.
วันที่ : 9 ส.ค. 2562 | อ่าน 364 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 141 คน (อาจารย์และนักศึกษา)

 

 

 

 

Email

1