องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง14.00-15.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562 | อ่าน 361 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 150 คน (เกษตรกร)

 

 

Email

1