โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป20-21กรกฎาคม 2562
วันที่ : 20 ก.ค. 2562 | อ่าน 310 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป

ประชุมสัมนา 

ผู้ร่วมประชุม 70 คน (ข้าราชการ)

Email

1