โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14.00-15.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562 | อ่าน 316 ครั้ง

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯและสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 112 คน (ครูและนักเรียน)

Email

1