โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพต จังหวัดเพชรบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562 | อ่าน 325 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพต จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 80 คน (นักเรียนและครู)

Email

1