องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี09.00-10.00น.
วันที่ : 7 ก.ค. 2562 | อ่าน 248 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 260 คน (ผู้นำชุมชน)

Email

1