การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 6 ก.ค. 2562 | อ่าน 285 ครั้ง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ แล้เข้าร่วมโครงการนักอนุรักษ์ฯ (ปลูกป่าชายเลน)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน (อาจารย์และนักศึกษา)

Email

1