สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 14.00-15.00น.
วันที่ : 1 ก.ค. 2562 | อ่าน 312 ครั้ง

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 25 คน (นักท่องเที่ยวและ เยาวชนชาวต่างชาติ) 

Email

1