องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี (03.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562 | อ่าน 340 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 260 คน (ผู้นำชุมชน)

Email

1