องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13.00 ถึง 14.00น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562 | อ่าน 345 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 40 คน (นักเรียนและครู)

Email

1