เทศบาลตำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 | อ่าน 331 ครั้ง

ทศบาลตำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 88 คน (เจ้าหน้าที่อบต.และอสม.)

Email

1