กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 22 มิ.ย. 2562 | อ่าน 328 ครั้ง

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

ผู้เข้าเยี่ยมชม 60 คน (นักศึกษา 50 คนและอาจารย์ 10 คน )

Email

1