องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 | อ่าน 836 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 90 คน (เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน)

Email

1