งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดตาก (09.00 ถึง 10.00 น.)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 | อ่าน 366 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดตาก

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 29 คน (เจ้าหน้าที่)

Email

1