มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562 | อ่าน 331 ครั้ง

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 130 คน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่) 

Email

1