องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี (9:00 ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 | อ่าน 293 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์พลังงาน และระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

 
ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 92คน (เจ้าหน้าที่และ ผู้นำชุมชน)

Email

1