อาหาร

บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง
 
ลำดับ ประเภทอาหาร ทางเลือก หน่วย ราคา/หน่วย รายการอาหาร หมายเหตุ
1 เครื่องดื่มต้อนรับ น้ำสมุนไพร หัว 10.00 Download  
  (Welcome Drink) น้ำพั้นซ์ หัว  20.00  
2 อาหารแบบตั้งโต๊ะ อาหาร 4 อย่าง พร้อมผลไม้ หัว 120.00 Download  
    อาหาร 5 อย่าง พร้อมผลไม้ หัว 150.00 Download  
3 อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ อาหาร 4 อย่าง พร้อมผลไม้ + ขนมหวาน หัว 150.00 Download  
    อาหาร 5 อย่าง พร้อมผลไม้ + ขนมหวาน หัว 180.00 Download  
   
อาหาร 3 อย่าง พร้อมผลไม้ + ขนมหวาน
อาหารทะเลปิ้งย่าง + บาร์บีคิว
หัว 300.00 Download  
4 อาหารใส่กล่อง อาหารจานเดียว พร้อมน้ำดื่ม + ขนมหวาน หัว 70.00 Download  
    อาหารจานเดียว พร้อมน้ำดื่ม หัว 60.00 Download  
    อาหารจานเดียว พร้อมน้ำสมุนไพร หัว 70.00 Download  
5 ข้าวห่อใบบัว ข้าวห่อใบบัว พร้อมน้ำดื่ม หัว 60.00 Download  
    ข้าวห่อใบบัว พร้อมน้ำสมุนไพร หัว 70.00 Download  
6 อาหารว่าง ขนมไทย/เบเกอรี่ + เครื่องดื่มเย็น/เครื่องดื่มร้อน หัว 30.00 Download  
7 อาหารเช้า
อาหารเช้า พร้อม ชา กาแฟ ขนมปัง
ปาท่องโก๋ เนย แยม นมข้นหวาน
หัว 70.00 Download  
    บุฟเฟต์อาหารเช้า แบบ Breakfast หัว 120.00 Download  


หมายเหตุ: เนื่องจากทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีบริการรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม  จึงขอสงวนสิทธิในการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในบริเวณของอุทยานฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางอุทยานฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
** ราคาอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  กรุณาประสานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง***