หน้าหลัก > ข่าวสาร > ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม    

<< 2560 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


กิจกรรมประจำเดือนนี้

·Õè
Çѹ à´×͹ »Õ
¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´
àÇÅÒ
1[ 2017-08-01]ค่ายฝึกอบรมครู

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

2[ 2017-08-02]ค่ายฝึกอบรมครู (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

3[ 2017-08-03]โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 106 คน เวลา 13.00 - 15.30 น.

4[ 2017-08-03]การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน เวลา 10.00 - 11.30 น.

5[ 2017-08-03]องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 56 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

6[ 2017-08-03]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 43 คน เวลา 13.00 - 16.00 น.

7[ 2017-08-03]ค่ายฝึกอบรมครู (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

8[ 2017-08-03]โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 171 คน เวลา 11.00 - 12.00 น.

9[ 2017-08-04]โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

10[ 2017-08-04]โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

11[ 2017-08-04]โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 คน เวลา 15.00 - 16.00 น.

12[ 2017-08-04]สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมประชุม/สัมมนา : โครงการสร้างเยาวชนไทย ใส่ใจพิทักษ์มลพิษทางอากาศ จำนวน 70 คน

13[ 2017-08-04]ค่ายฝึกอบรมครู (วันที่ 4)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

14[ 2017-08-05]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 85 คน เวลา 09.00 - 10.00 น.

15[ 2017-08-05]สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (วันที่ 2)

กิจกรรมประชุม/สัมมนา : โครงการสร้างเยาวชนไทย ใส่ใจพิทักษ์มลพิษทางอากาศ จำนวน 70 คน

16[ 2017-08-05]สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

17[ 2017-08-05]บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน เวลา 11.00 - 14.00 น.

18[ 2017-08-05]ดับบลิวเจ แมชชีน วิชั่น กรุ๊ป

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 43 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

19[ 2017-08-06]โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

20[ 2017-08-06]สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (วันที่ 3)

กิจกรรมประชุม/สัมมนา : โครงการสร้างเยาวชนไทย ใส่ใจพิทักษ์มลพิษทางอากาศ จำนวน 70 คน

21[ 2017-08-08]สำนักงานสรรพากรภาค 3

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 145 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

22[ 2017-08-09]โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 266 คน เวลา 10.00 - 11.30 น.

23[ 2017-08-09]องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 96 คน

24[ 2017-08-09]โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 256 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

25[ 2017-08-09]ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

26[ 2017-08-09]บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 220 คน เวลา 15.00 - 16.30 น.

27[ 2017-08-10]มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

28[ 2017-08-10]โรงเรียนบ้านหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน เวลา 11.00 - 12.00 น.

29[ 2017-08-10]องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 96 คน

30[ 2017-08-10]โรงเรียนบ้านแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 109 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

31[ 2017-08-11]องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 96 คน

32[ 2017-08-12]องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (วันที่ 4)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 96 คน

33[ 2017-08-12]โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูนบ้านตลาดพฤหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

34[ 2017-08-17]องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

35[ 2017-08-17]บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 170 คน เวลา 15.30 - 16.30 น.

36[ 2017-08-17]สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

37[ 2017-08-18]องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

38[ 2017-08-18]โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 33 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

39[ 2017-08-19]กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน เวลา 13.00 - 16.00 น.

40[ 2017-08-19]โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 325 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

41[ 2017-08-21]สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

42[ 2017-08-22]โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 151 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

43[ 2017-08-23]โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 160 คน เวลา 09.30 - 12.00 น.

44[ 2017-08-23]บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300 คน เวลา 13.30 - 15.30 น.

45[ 2017-08-23]องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

46[ 2017-08-24]โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 49 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

47[ 2017-08-24]บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

48[ 2017-08-24]บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 220 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

49[ 2017-08-25]โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

50[ 2017-08-25]โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 222 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

51[ 2017-08-25]ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 85 คน เวลา 09.30 - 11.30 น.

52[ 2017-08-25]โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จังหวัดยะลา

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 49 คน เวลา 11.00 - 12.00 น.

53[ 2017-08-26]คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 71 คน เวลา 15.00 - 16.00 น.

54[ 2017-08-28]สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

55[ 2017-08-28]โรงเรียนกำเนิดวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 159 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

56[ 2017-08-28]องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

57[ 2017-08-29]โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 485 คน เวลา 09.30 - 12.00 น.

58[ 2017-08-29]สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

59[ 2017-08-30]องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

60[ 2017-08-30]โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 38 คน

61[ 2017-08-30]สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

62[ 2017-08-31]โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 38 คน

63[ 2017-08-31]องค์การบริหารส่วนทำบลแม่สลิด จังหวัดตาก

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.