หน้าหลัก > ข่าวสาร > ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม    

<< 2561 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


กิจกรรมประจำเดือนนี้

·Õè
Çѹ à´×͹ »Õ
¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´
àÇÅÒ
1[ 2018-10-01]ภาควิชาฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 3)

ภาควิชาฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ประชุมสัมมนา/60คน/นศ.+อาจารย์

2[ 2018-10-01]โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์(แสงส่องหล้า 5) (9:00 ถึง 10:00am)

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์(แสงส่องหล้า 5)/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/110คน/ป.2-ป.3

3[ 2018-10-03]โรงเรียนอนุบาลวลัยพร (10:30 ถึง 11:30am)

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร/เยี่ยมชม+เดินป่า/65คน/นักเรียน+ครู

4[ 2018-10-03]โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (1:00 ถึง 2:00pm)

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี/เดินป่า/155คน/นร.(ม.1-2)+ครู

5[ 2018-10-03]โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก (2:00 ถึง 3:00pm)

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/140คน/นักเรียน+ครู

6[ 2018-10-04]โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก(80)

7[ 2018-10-04]โรงเรียนอนุชนศึกษา จ.กาญจนบุรี (10:00 ถึง 11:00am)

โรงเรียนอนุชนศึกษา จ.กาญจนบุรี/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/334คน/ครู+นักเรียน ม.1-ม.3

8[ 2018-10-04]โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (1:00 ถึง 2:00pm)

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์/เยี่ยมชม+อจน/28 คน(ครู)

9[ 2018-10-05]โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 2)

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก(80)

10[ 2018-10-05]บริษัท โลตัส จำกัด (1:00 ถึง 2:00pm)

บริษัท โลตัส จำกัด/โครงการนักอนุรักษ์ฯ/จำนวน 120 คน/แรลลี่.

11[ 2018-10-06]โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 3)

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก(80)

12[ 2018-10-06]โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง (8:30 ถึง 9:00am)

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง/เดินป่าชายเลน/94+17คน/นร.มต้น+ครู

13[ 2018-10-06]บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (9:00 ถึง 10:00am)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)/ปลูกป่า/45คน/พนักงาน

14[ 2018-10-06]บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (10:00 ถึง 11:00am)

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์/ปลูกป่า/50คน

15[ 2018-10-06]บริษัท ทีซีแอล (ประเทศไทย) จำกัด (10:30am ถึง 12:00pm)

บริษัท ทีซีแอล (ประเทศไทย) จำกัด/โครงการนักอนุรักษ์ฯ/จำนวน 80 คน/พนง.+ผู้บริหาร

16[ 2018-10-08]โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (One Day Camp)

One Day Camp/โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย/104คน/นร.ป.4-ป.6+อาจารย์

17[ 2018-10-08]โรงเรียนราชวินิต มัธยม (09:00 น. ถึง 10:00 น.)

โรงเรียนราชวินิต มัธยม/เยี่ยมชม+อจน+ไส้เดือน/150คน

18[ 2018-10-08]โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ (10:00 น. ถึง 11:00 น.)

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์/เยี่ียมชม+อจน+เดินป่า/175/นร+อ.

19[ 2018-10-08]โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง จ.นครนายก (13:30 น. ถึง 14:30 น.)

โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง จ.นครนายก/เยี่ยมชม/20ค(คณะครู)

20[ 2018-10-08]โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (14:00 น. ถึง 15:00 น.)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย/ปลูกป่า+ปล่อยปลา/101คน/นร.ป.4-ป.6+อาจารย์

21[ 2018-10-09]โรงเรียนอนุบาลบางกรวย จ.นนทบุรี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย จ.นนทบุรี/เดินป่า/209คน/นร.ป1-ป3+อ.

22[ 2018-10-09]โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน กทม. (10:00 น. ถึง 11:00 น.)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน กทม./เยี่ยมชม+เดินป่า/250 คน/ป.3 - ป.6

23[ 2018-10-09]โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน กทม. (11:30 น. ถึง 12:30 น.)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน กทม./ปลูกป่า (100ต้น)/250 คน/ป.3 - ป.6

24[ 2018-10-10]วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธรเชียงราย ไทย-เยอรมัน (09:30 น. ถึง 10:30 น.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธรเชียงราย ไทย-เยอรมัน/เยี่ยมชม+เดินป่า/15คน/ครู+นร.

25[ 2018-10-10]โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จังหวัดสุพรรณบุรี (09:30 น. ถึง 10:30 น.)

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จังหวัดสุพรรณบุรี/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า

26[ 2018-10-11]โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2) (09:00 น. ถึง 10:00 น.)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2) /เยี่ยมชม+ไส้เดือน+อจน./150 คน/นร.ม.ต้น+ครู

27[ 2018-10-11]โรงเรียนวัดนันทวัน จังหวัดสุพรรณบุรี (09:30 น. ถึง 10:30 น.)

โรงเรียนวัดนันทวัน จังหวัดสุพรรณบุรี /เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/150คน

28[ 2018-10-11]โรงเรียนวัดนันทวัน จังหวัดสุพรรณบุรี (09:30 น. ถึง 10:30 น.)

โรงเรียนวัดนันทวัน จังหวัดสุพรรณบุรี /เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/150คน

29[ 2018-10-12]โรงเรียนหนองสรวง จังหวัดสุพรรณบุรี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)

โรงเรียนหนองสรวง จังหวัดสุพรรณบุรี/เยี่ยมชม+เดินป่า/70คน/นร.ป.4-6

30[ 2018-10-13]บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (10:00 น. ถึง 11:00 น.)

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา/เยี่ยมชม+อจน/50 คน พนง.

31[ 2018-10-13]ครัวครอบคุณนันดา (10:30 น. ถึง 11:30 น.)

ครัวครอบคุณนันดา/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 4 คน/ครอบครัว

32[ 2018-10-13]กลุ่มนักศึกษา (แก๊งค์สามช่า) (15:00 น. ถึง 16:00 น.)

กลุ่มนักศึกษา (แก๊งค์สามช่า)/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 8 คน/นศ.

33[ 2018-10-14]บริษัท นารายณ์แพค จำกัด กรุงเทพมหานคร (09:00 น. ถึง 09:30 น.)

บริษัท นารายณ์แพค จำกัด กรุงเทพมหานคร/เยี่ยมชม+เดินป่า/100คน/พนังงาน

34[ 2018-10-16]โรงเรียนถาวรานุกูล

โรงเรียนถาวรานุกูล(80)

35[ 2018-10-16]โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี/ใช้ห้องประชุมใหญ่ศูนย์

36[ 2018-10-16]YWCA BANGKOK (13:00 น. ถึง 14:00 น.)

YWCA BANGKOK /เยี่ยมชม+เดินป่า/45 คน / นร.+ครู+จนท.

37[ 2018-10-17]โรงเรียนถาวรานุกูล (วันที่ 2)

โรงเรียนถาวรานุกูล(80)

38[ 2018-10-19]บริษัท สยามไลท์ติ้ง จำกัด (14:00 น. ถึง 15:00 น.)

บริษัท สยามไลท์ติ้ง จำกัด/ปลูกป่า/20คน

39[ 2018-10-20]สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (09:30 น. ถึง 10:30 น.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า+ไส้เดือน/60คน(นัก

40[ 2018-10-20]มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (10:00 น. ถึง 11:00 น.)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/เยี่ยมชม+เดินป่า/35คน/นศ.+อาจารย์

41[ 2018-10-23]สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร (1:00 ถึง 2:00pm)

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร /เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/20 คน

42[ 2018-10-25]โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ (3:00 ถึง 3:30pm)

โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่/เยี่ยมชม+เดินป่า/27 คน (นร+ครู)

43[ 2018-10-26]โรงเรียนกงลี้จงซัน

โรงเรียนกงลี้จงซัน(62)

44[ 2018-10-27]โรงเรียนกงลี้จงซัน (วันที่ 2)

โรงเรียนกงลี้จงซัน(62)

45[ 2018-10-28]โรงเรียนกงลี้จงซัน (วันที่ 3)

โรงเรียนกงลี้จงซัน(62)

46[ 2018-10-28]ธนาคารกรุงไทย

(ใช้ห้องบรรยายสรุป 1/ 10.00-12.00 น)ธนาคารกรุงไทย/30คน

47[ 2018-10-30]วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (9:00 ถึง 10:00am)

วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/100คน/กำนัน+ผู้ใหญ่บ้าน

48[ 2018-10-30]บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จํากัด (10:00 ถึง 11:00am)

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จํากัด/เยี่ยมชม+อจน+ทำแลป อจน./25ท่าน /