หน้าหลัก > ข่าวสาร > ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม    

<< 2560 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


กิจกรรมประจำเดือนนี้

·Õè
Çѹ à´×͹ »Õ
¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´
àÇÅÒ
1[ 2017-06-01]บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 110 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

2[ 2017-06-01]คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน เวลา 10.00 - 11.00 น.

3[ 2017-06-02]องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 135 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

4[ 2017-06-02]องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 46 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

5[ 2017-06-02]โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 52 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

6[ 2017-06-03]บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 12.00 - 15.00 น.

7[ 2017-06-03]คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

8[ 2017-06-05]สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

9[ 2017-06-06]โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 202 คน เวลา 09.00 - 12.00 น.

10[ 2017-06-06]คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 36 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

11[ 2017-06-06]โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 380 คน เวลา 11.00 - 12.00 น.

12[ 2017-06-08]โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 220 คน เวลา 09.00 - 12.00 น.

13[ 2017-06-08]บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

14[ 2017-06-09]องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

15[ 2017-06-10]บริษัท อีสต์แมน เคมิคอล จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

16[ 2017-06-10]ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

17[ 2017-06-10]บริษัท ชัยรัชการ จำกัด

กิจกรรมประชุม/สัมมนา : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวน 111 คน

18[ 2017-06-10]คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

19[ 2017-06-11]บริษัท ชัยรัชการ จำกัด (วันที่ 2)

กิจกรรมประชุม/สัมมนา : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวน 111 คน

20[ 2017-06-14]การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

21[ 2017-06-15]โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 86 คน

22[ 2017-06-16]สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 คน เวลา 09.00 - 11.30 น.

23[ 2017-06-16]โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 86 คน

24[ 2017-06-17]บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

25[ 2017-06-17]โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 86 คน

26[ 2017-06-17]ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

27[ 2017-06-18]สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 70 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

28[ 2017-06-19]สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

29[ 2017-06-21]คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 130 คน เวลา 13.30 - 15.30 น.

30[ 2017-06-21]การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน เวลา 11.00 - 12.00 น.

31[ 2017-06-21]องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จังหวัดลำปาง

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

32[ 2017-06-22]โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

33[ 2017-06-22]คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 คน เวลา 13.00 - 15.30 น.

34[ 2017-06-22]การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

35[ 2017-06-22]กลุ่มบริษัท SCG

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 70 คน เวลา 14.00 - 15.00 น.

36[ 2017-06-23]โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

37[ 2017-06-23]สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เวลา 09.00 - 10.00 น.

38[ 2017-06-23]บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 คน เวลา 09.00 - 11.00 น.

39[ 2017-06-23]สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 44 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

40[ 2017-06-23]สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 46 คน เวลา 14.00 - 15.00 น.

41[ 2017-06-23]บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 64 คน เวลา 13.00 - 14.30 น.

42[ 2017-06-24]โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

43[ 2017-06-24]สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

44[ 2017-06-24]บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 96 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

45[ 2017-06-25]องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 10.30 - 12.00 น.

46[ 2017-06-25]สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

47[ 2017-06-26]สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน เวลา 13.00 - 15.00 น.

48[ 2017-06-26]สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

49[ 2017-06-26]วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 66 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.

50[ 2017-06-28]กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

51[ 2017-06-28]องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน เวลา 11.30 - 14.30 น.

52[ 2017-06-29]บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 140 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.

53[ 2017-06-29]ฝ่ายธุรกิจค่าเฟอเมซอน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 165 คน เวลา 13.30 - 15.00 น.

54[ 2017-06-30]องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เวลา 10.00 - 12.00 น.