หน้าหลัก > ข่าวสาร > ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม    

<< 2560 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


กิจกรรมประจำเดือนนี้

·Õè
Çѹ à´×͹ »Õ
¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´
àÇÅÒ
1[ 2017-10-02]โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน จำนวน 40 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
2[ 2017-10-02]บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 201 คน เวลา 9.30 น.

9.30 น.
3[ 2017-10-02]โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน จำนวน 40 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
4[ 2017-10-03]โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน จำนวน 40 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
5[ 2017-10-03]โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน จำนวน 40 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
6[ 2017-10-04]โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน จำนวน 40 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
7[ 2017-10-04]โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 106 คน เวลา 9.00-11.00 น.

9.00-11.00 น.
8[ 2017-10-04]โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 86 คน เวลา 10.00 - 14.00 น.

10.00 - 14.00 น.
9[ 2017-10-04]โรงเรียนแม่พระฟาติมา

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 220 คน เวลา 13.00 - 15.30 น.

13.00 - 15.30 น.
10[ 2017-10-04]โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน จำนวน 40 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
11[ 2017-10-06]โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน เวลา 10.30-13.00 น.

10.30-13.00 น.
12[ 2017-10-07]โรงเรียนเมืองถลาง

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 86 คน เวลา 10.00 - 14.00 น.

10.00 - 14.00 น.
13[ 2017-10-09]โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 คน เวลา 13.00 น.

13.00 น.
14[ 2017-10-09]โรงเรียนปรีดาวิทย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 196 คน เวลา 12.45 -15.30 น.

12.45 -15.30 น.
15[ 2017-10-09]สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 50 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
16[ 2017-10-10]สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 50 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
17[ 2017-10-11]สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 50 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
18[ 2017-10-12]โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
19[ 2017-10-13]โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สมุทรปราการ (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
20[ 2017-10-14]จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตคณะสหเวชศาสตร์

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 65 คน เวลา 10.00 น.

10.00 น.
21[ 2017-10-16]โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 63 คน เวลา 09.00 - 14.30 น.

9.00 - 14.30 น.
22[ 2017-10-16]สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 50 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
23[ 2017-10-17]สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 50 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
24[ 2017-10-18]สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน (วันที่ 3)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 50 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
25[ 2017-10-23]บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม : ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 419 คน เวลา 13.00 น.

13.00 น.
26[ 2017-10-30]สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 60 คน

8.30 น. เป็นต้นไป
27[ 2017-10-31]สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง (วันที่ 2)

กิจกรรมฝึกอบรม : ค่ายอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 60 คน

8.30 น. เป็นต้นไป