หน้าหลัก > ข่าวสาร > ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม    

<< 2561 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


กิจกรรมประจำเดือนนี้

·Õè
Çѹ à´×͹ »Õ
¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´
àÇÅÒ
1[ 2018-06-01]โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (วันที่ 3)

โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น/จำนวน 150 คน/

2[ 2018-06-01]โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (วันที่ 3)

โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น/จำนวน 150 คน/

3[ 2018-06-02]โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (วันที่ 4)

โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น/จำนวน 150 คน/

4[ 2018-06-02]ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปไหนดี ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปไหนดี ทราเวล/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 70 

5[ 2018-06-05]บริษัททีมเวิร์ค

บริษัททีมเวิร์ค/นักเรียน (รร. สามเสนวิทยาลัย)200 คน

6[ 2018-06-06]องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย/(เยี่ยมชม)/จำนวน 196 คน/ผู้นำ

7[ 2018-06-07]โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (81คน)

8[ 2018-06-07]องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี/(เยี่ยมชม)/จำนวน 200 คน/

9[ 2018-06-07]บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สผ./เยี่ยมชม/200 คน/พนักงาน

10[ 2018-06-08]โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (วันที่ 2)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (81คน)

11[ 2018-06-08]โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/เยี่ยมชม/ป.5-6+ครู/112คน

12[ 2018-06-08]ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 11 

13[ 2018-06-08]เทศบาลตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน (เยี่ยมชม+อจน.+เดินป่า)/45 คน/เจ้าหน้าที่

14[ 2018-06-09]โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (วันที่ 3)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (81คน)

15[ 2018-06-09]สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

16[ 2018-06-09]โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม/(เยี่ยมชม+เดินป่า+อจน.)/

17[ 2018-06-09]สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด(เยี่ยมชม)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด /100 คน/ เจ้าหน้าที่

18[ 2018-06-09]ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 100 คน/พนง.+ผู้บริหาร

19[ 2018-06-09]สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยสุโขทัยธรรมาธิราช(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยสุโขทัยธรรมาธิราช/100 คน เจ้าหน้าที่

20[ 2018-06-10]สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (วันที่ 2)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

21[ 2018-06-10]องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อบจ.สุพรรณบุรี /เยี่ยมชม/200 คน/ นร.+จนท

22[ 2018-06-11]องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ค่ายฝึกอบรม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (120 คน)

23[ 2018-06-11]โรงเรียนนานาชาตินีสท์ กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาตินีสท์ กรุงเทพ (เยี่ยมชม+อจน.+เดินป่า)/ วิทยากร Eng /24 คน/นร.+ครู

24[ 2018-06-12]มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์ (สัมนา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์/(สัมมนา+ปลูกป่า)

25[ 2018-06-12]กองบัญชาการกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ /ปลูกป่า/30คน/เจ้าหน้าที่

26[ 2018-06-12]การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย/อจน./65 คน

27[ 2018-06-13]มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์ (สัมนา) (วันที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์/(สัมมนา+ปลูกป่า)

28[ 2018-06-13]เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี (ค่ายฝึกอบรม)

เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี (50 คน)

29[ 2018-06-13]มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์(09:00 น. – 11:00 น.)

มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์

30[ 2018-06-13]มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์(โครงการนักษ์อนุรักษ์ฯ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์

31[ 2018-06-13]การท่าเรือแห่งประเทศไทย (โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย/ปล่อยพันธ์สตว์น้ำ/65 คน

32[ 2018-06-14]มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์ (สัมนา) (วันที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาสังคาศึกษา คณะคุรุศาสตร์/(สัมมนา+ปลูกป่า)

33[ 2018-06-14]เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี (ค่ายฝึกอบรม) (วันที่ 2)

เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี (50 คน)

34[ 2018-06-14]สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพ(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯ/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

35[ 2018-06-14]โรงแรม แมริออท (โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

โรงแรม แมริออท/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 70 คน/พนง.+ผู้บริหาร

36[ 2018-06-15]เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี (ค่ายฝึกอบรม) (วันที่ 3)

เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี (50 คน)

37[ 2018-06-16]บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด/พนักงาน 20 คน

38[ 2018-06-16]มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ กรุงเมพฯ(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ กรุงเมพฯ/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)

39[ 2018-06-17]ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ(10:00 – 11:30น.)

ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)จำนวน 100 คน

40[ 2018-06-18]สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7(9:00 – 10:00 น.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7/เยี่ยมชม+เดินป่าชายเลน+อจน./ 47 คน

41[ 2018-06-19]สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7กรุ๊ป 2(9:00 – 10:00 น.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7/เยี่ยมชม+เดินป่าชายเลน+อจน./ 47 คน

42[ 2018-06-19]ชมรมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมกำนันผู้ใหญ่(10:00 – 11:00น.)

ชมรม นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่ 60คน/เยี่ยมชม

43[ 2018-06-19]โรงแรมมาริออท (10:30– 11:30น.)

โรงแรมมาริออท /70 คน พนักงาน

44[ 2018-06-19]องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย (13:00 – 14:00น.)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย/(เยี่ยมชม)/จำนวน 196 คน/ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่

13:00 – 14:00น.
45[ 2018-06-20]โรงไฟฟ้าบางปะกง

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

46[ 2018-06-20]สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7(9:00 – 10:00น.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7/เยี่ยมชม+เดินป่าชายเลน+อจน./ 47 คน/ปชช

47[ 2018-06-20]เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์ (9:00 – 10:00น.)

เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์ /เยี่ยมชม+อจน./90 คน

48[ 2018-06-20]เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย(10:00 – 12:00น.)

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย/(เยี่ยมชม)/จำนวน 200 คน/ผู้นำชุมชน

10:00 – 12:00น.
49[ 2018-06-21]โรงไฟฟ้าบางปะกง (วันที่ 2)

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

50[ 2018-06-21]สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7(9.00-10.00 น.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7/เยี่ยมชม+เดินป่าชายเลน+อจน./ 47 คน

9.00-10.00 น.
51[ 2018-06-21]ธนาคารแห่งประเทศไทย (10.00-11.00 น.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย/พนักงาน 80 คน

10.00-11.00 น.
52[ 2018-06-21]ธนาคาแห่งประเทศไทย (11.00-12.00 น.)

ธนาคาแห่งประเทศไทย/พนักงาน 80 คน

11.00-12.00 น.
53[ 2018-06-21]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (13:00 – 14:00น.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี/เยี่ยมชม+เดินป่า/110คน/นศ+อาจารย์

13:00 – 14:00น.
54[ 2018-06-21]บริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด กรุงเทพฯ

บริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด กรุงเทพฯ/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 90 คน พนักงาน และผู้บริหาร

14.30-15.30 น.
55[ 2018-06-22]โรงไฟฟ้าบางปะกง (วันที่ 3)

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

56[ 2018-06-22]สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี/(สัมมนา)

57[ 2018-06-22]สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7 (9.00-10.00 น.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค7/เยี่ยมชม+เดินป่าชายเลน+อจน./ 47 คน

9.00-10.00 น.
58[ 2018-06-22]สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (9.00-10.00 น.)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (เยี่ยมชม)/80คน/เจ้าหน้าที่

9.00-10.00 น.
59[ 2018-06-22]บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (10.00-14.30 น.)

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 90 คน/พนง.+ผู้บริหาร/(*ขอใช้ห้องประชุม

10.00-14.30 น.
60[ 2018-06-22]ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล (10.00-11.30 น.)

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล/(โครงการนักอนุรักษ์ฯ)/จำนวน 140 คน/พนง.+ผู้บริหาร

10.00-11.30 น.
61[ 2018-06-22]ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (13:00 – 14:00น.)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส/เยี่ยมชม+อจน+เดินป่า/45คน/นร+อ.

13:00 – 14:00น.
62[ 2018-06-23]สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี (วันที่ 2)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี/(สัมมนา)

63[ 2018-06-24]สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี (วันที่ 3)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ.นนทบุรี/(สัมมนา)