ที่อยู่
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120